Tilsynsrapport Sundhedsstyrelsen

Vi har den 27. juli 2015 haft uanmeldt tilsyn fra Embedslægen.

Der er ikke fundet forhold som giver anledning til bemærkninger og derfor ingen fejl og mangler.

Link til tilsynsrapport findes her