Tilsyn

OK-Fonden Gurli-Vibeke er underlagt lovgivning om tilsyn.

Jf. Sundhedsloven §219 stk. 1 skal embedslægen foretage et årligt uanmeldt tilsyn for at vurdere, om det sundhedsfaglige indhold lever op til gældende regler.

Jf. Retssikkerhedsloven §16 har kommunen tilsynsforpligtelsen med opgaver der udføres af andre for at sikre, at opgaveløsningen lever op til foreskrifterne på det social- og sundhedsmæssige område. Dette sker ved et årligt uanmeldt tilsyn.

Jf. Lov om fødevarer skal Fødevarestyrelsen gennemføre årlige uanmeldte tilsyn for at sikre overholdelse af lovgivningen på området.

Jf. Arbejdsmiljøloven skal Arbejdstilsynet bidrage til, at virksomhederne  lever op til deres ansvar og sørger for, at arbejdsforholdenen er sikkerheds- og sundshedsmæssige forsvarlige.

I  kolonnen til venstre er der links til de seneste tilsyns- og kontrolrapporter for OK-Huset Gurli-Vibeke.