Opgavefordeling

I modsætning til leve-bo-miljøer, hvor plejepersonale udfører alle funktioner omkring beboerne, har vi valgt at skille tingene ad. Ud fra en overbevisning om, at mennesker trives bedst med at beskæftige sig med det, de er uddannet til og motiveret for, skal plejepersonale således varetage pleje, omsorg og aktivering af beboerne. Der er ansat en kok og to køkkenassistenter til at lave mad og rengøringen er udliciteret til et udefrakommende firma.

Plejehjemmet deler pedel med de 10 ældrevenlige boliger, som omkranser "Hovedhuset".