Idégrundlag

I OK-Fonden har vi en vision, der hedder: "Livet skal leves - hele livet!"

Dette forsøger vi at efterkomme for alle i huset. For at skabe liv og trivsel, er det nødvendigt at alle føler sig velkomne og værdsatte.

Vi hylder forskelligheder og arbejder målrettet med anerkendelse og respekt for den individuelle personlighed. Gældende både for beboere, pårørende og personale.

For at personalet skal kunne yde deres bedste, er det vigtigt der gives mulighed for udvikling og uddannelse.

Vi taler meget om den gode ånd, der er på plejehjemmet. Den er vi stolte af og vi værner om den.

Da alle vor beboere har en demensdignose, kan det være svært at planlægge aktiviteter. Vi prøver at gribe en stemning, se en mulighed og gøre alle dage til særlige dage. I vores hus går sund fornuft og logisk tænkning foran regler og rutiner.