Forplejning

Vi lægger vægt på måltidernes store betydning. Dette gælder både i forhold til det sociale udbytte samt ernæringsmæssigt. I videst muligt omfang laves alt fra bunden.

Der holdes kostudvalgsmøde en gang om måneden, hvor beboerne har mulighed for at bidrage med ønsker til menuplanen.

Alle måltider afvikles sammen med personalet, som i denne sammenhæng er en naturlig del af fællesskabet.

Der gøres en ekstra indsats ved højtider og til beboernes fødselsdage, hvor der serveres livretter, vin og lagkage.