Beboere & Pårørende

Vi anser beboernes pårørende som samarbejdspartnere, og har en forventning om et fælles ansvar for at give beboeren de bedst mulige betingelser for livet med demenslidelsen.